Pages

8/1/09

ನೆನಪು

೧. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆನಪುಗಳೆ ಹೀಗೆ..
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊಳೆಯ
ದೊಡ್ಡ ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ,
ಒಳಗಿಳದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗ್
ಹರಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು !

೨. ಭೂತಕಾಲದ ಭವ್ಯತೆಯ ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ನೆನಪುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಈ ನೆನಪು...
ತಾನು ಕಪ್ಪುಬಿಳುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕಟ್ಟುವ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಳೆಯ ನಡುವಿನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ !!

No comments: